Tháng 4/2015 là giai đoạn tương ứng với giữa tháng 2 và đầu tháng 3 theo âm lịch. Tháng này có rất nhiều ngày đẹp nên việc chọn ngày tốt để chuyển nhà tháng 4/2015 không thực sự khó khăn. Chính vì vậy, mà bạn và gia đình nên chọn ngày tốt chuyển nhà tháng […]