Phản ứng tự nhiên là đạp thắng khi đột nhiên gặp ổ gà và đánh lái để tránh. Tuy nhiên, nếu bắt buộc thắng đi qua nó, bạn không nên giữ thắng. Nếu bạn giữ thắng, bánh xe sẽ dừng lại khi bắt đầu xuống hố. Theo quán tính, nó bị va đập mạnh vào […]