Tùy điều kiện của từng gia đình mà bạn chuẩn bị lễ nhập trách khác nhau, nhưng về cơ bản sẽ bao gồm các lễ vật sau:  Hoa quả ( thường mùa nào thức ấy, tùy ý chủ nhà mua) Hoa ( thường là hoa hồng đỏ hoặc hoa cúc vàng) Vàng mã, hương nhang Trầu […]