Với mức thu phí trước bạ hiện nay là 12 %, UBND Tp.Hà Nội thừa nhận quá cao do vậy cần điều chỉnh để khuyến khích người dân làm thủ tục đăng ký lại. Mới đây, UBND thành phố Hà Nội cho biết thành phố đã chỉ đạo các sở ngành rà soát, đánh giá […]