Sự mệt mỏi và buồn ngủ là yếu tố thường bị bỏ qua trong quan niệm lái xe an toàn. Đã đến lúc cần thay đổi nhận thức về mức độ nghiêm trọng của việc này. Nếu bạn nghĩ rằng tình trạng gà gật khi đang lái xe chỉ xảy ra với những ai lái […]