QUY TRÌNH DỊCH VỤ:  1. Tư vấn, khảo sát  Sau khi nhận được liên lạc của quý khách, chúng tôi sẽ cử nhân viên đến khảo sát và tư vấn trực tiếp cho các bạn để lên kế hoạch vận chuyển hợp lí nhất. Dựa trên cơ sở này, chúng tôi sẽ soạn thỏa hợp […]