Chuyển nhà từ xưa đến nay thường được xem là một công việc quan trọng bên cạnh việc cưới hỏi, về nhà mới, khai trương, nhập học hay động thổ. Khi làm các công việc lớn này đều cần lựa chọn một ngày tốt để công việc được suôn sẻ, thuận lợi và gặp nhiều […]