Từ xưa đến nay mọi người đều quan niệm an cư mới lạc nghiệp, tuy nhiên muốn an cư thì một công việc mà nhiều gia đình phải thực hiện đó chính là nhập trạch, mua nhà và chuyển đến nơi ở mới. Việc chuyển đến nơi ở mới hay nhập trạch, đón tân gia […]