Nếu gia đình bạn đang dự tính nhập trạch, chuyển nhà mới tháng 8 năm 2015 thì không thể bỏ qua các ngày mồng 3, 5, 8, 9, 14, 17, 18, 22, 29, 30/8. Đây được xem là các ngày tốt và thuận lợi nhất cho công việc chuyển nhà của các gia đình. Chính […]