Chiếc Porsche Cayman được độ độc đáo, bắt mắt và mạnh mẽ bởi chủ nhân người Sài Gòn.